W ramach projektu realizowane będą:

  • Kursy Umiejętności Zawodowych – oznacza kurs, prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach. Obejmuje część tej podstawy. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, jest zwalniana z zajęć prowadzonych w ramach kursu umiejętności zawodowych, na swój wniosek, na podstawie przedłożonego zaświadczenia o ukończeniu tego kursu. To rozwiązanie umożliwia stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
  • kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych – certyfikowane kursy, które po pozytywnym wyniku w procesie walidacji kończą się otrzymaniem rozpoznawalnego i uznawanego w danej branży i środowisku certyfikatu.

Kursy zaplanowane do realizacji w projekcie:

  • Kursy Umiejętności Zawodowych:
Nazwa kursu Liczba godzin Koszt kursu dla uczestnika
Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami[351103]

Nazwa kursu: Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym Windows Server

50 100,35
2. Kwalifikacja E.03 Montowanie elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych

Nazwa kursu: Pneumatyka

40 80,28
3. Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

Nazwa kursu: Tworzenie stron internetowych

70 140,49
4. Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Nazwa kursu: Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

150 301,04
5. Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Nazwa kursu: Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

150 301,04
6. Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

Nazwa kursu: Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

50 100,35
7. Kwalifikacja E.03 Wykorzystanie sterowników PLC w układach elektropneumatycznych

Nazwa kursu: Sterowniki PLC

40 80,28

 

  • Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:
Nazwa Liczba godzin Koszt kursu dla uczestnika
Projektowanie w systemie AutoCAD 80 160,56
Projektowanie w systemie CATIA 80 80,28
Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych 67 134,46
Uprawnienia elektryczne SEP 30 51,61
Spawanie metodą TIG (141) 103 310,07
Spawanie metodą MAG (135) 145 436,51