Rozpoczynają się kursy w ramach projektu

Nazwa Termin rozpoczęcia

 

Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej 24.11.2018
Uprawnienia elektryczne SEP 24.11.2018
Projektowanie w systemie AutoCAD 01.12.2018
Sterowniki PLC 01.12.2018
Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC 01.12.2018
Spawanie metodą TIG 02.12.2018

Rusza druga edycja projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Okres realizacji projektu: 1.07.2018 r. – 30.06.2019 r.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych 75 osób, szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego i powiatów ościennych poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Tym samym realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie. Uczestnicy projektu będą uczestniczyli w kursach umiejętności zawodowych i kursach, które uzupełnią wiedzę lub umożliwią uzyskanie nowej. Minimum 50% uczestników projektu otrzyma dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji.

Oferta szkoleniowa w ramach projektu skierowana jest do 150 osób dorosłych wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Czytaj więcej >>>

Zakończenie realizacji I edycji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zakończyło realizację projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”.

Celem głównym projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych 94 osób, szczególnie osób w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Wskaźniki konieczne do osiągnięcia podczas realizacji projektu zostały zrealizowane, przeważnie w wyższym niż wymaganym stopniu.

Wsparciem podczas realizacji projektu zostało objętych 200 osób (w tym 106 osób o niskich kwalifikacjach  i 38 osób w wieku powyżej 50 lat).

Dzięki wzrostowi kwalifikacji zawodowych realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

Czytaj więcej >>>

Realizacja szkoleń w ramach projektu

Obecnie trwają kursy: „Uprawnienia na wózki widłowe”, „Kurs podstaw rachunkowości”, „Kurs dla technicznego personelu lotniczego”,Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC”, na których uczestnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje.

Zakończenie kursów

 18 marca zakończyliśmy realizację kursu „Spawanie metodą TIG”, 7 kwietnia 2018 r. przewidujemy zakończenie szkolenia „Solid Works”, natomiast 14 kwietnia 2018 r. zakończy się „Kurs dla technicznego personelu technicznego”– był to najdłuższy kurs w ramach projektu (198 godzin).