Zakończenie realizacji I edycji projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zakończyło realizację projektu „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”.

Celem głównym projektu był wzrost kwalifikacji zawodowych 94 osób, szczególnie osób w wieku 50+ i o niskich kwalifikacjach, z powiatu mieleckiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia odpowiadającym realnym potrzebom lokalnego rynku pracy. Wskaźniki konieczne do osiągnięcia podczas realizacji projektu zostały zrealizowane, przeważnie w wyższym niż wymaganym stopniu.

Wsparciem podczas realizacji projektu zostało objętych 200 osób (w tym 106 osób o niskich kwalifikacjach  i 38 osób w wieku powyżej 50 lat).

Dzięki wzrostowi kwalifikacji zawodowych realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków zatrudnienia i jego wzrostu. Ponadto wpłynie na upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie.

Zrealizowane Kursy Umiejętności Zawodowych :

 1. Podstawy fotografii

Kwalifikacja A.20. Rejestracja i obróbka obrazu [343101]

Termin realizacji: 09 -24.06.2018

Liczba godzin: 50

Liczba osób: 12

 1. Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

Termin realizacji: 02.12.2017 – 18.02.2018

Liczba godzin: 70

Liczba osób: 12

 1. Podstawy Adobe Photoshop – Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

 • Termin realizacji: 12.11 -16.12.2017

Liczba godzin: 50

Liczba osób: 12

 • Termin realizacji: 07 -29.06.2018

Liczba godzin: 50

Liczba osób: 12

 1. Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Termin realizacji: 20.01 – 12.05.2018

Liczba godzin: 150

Liczba osób: 12

 1. Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

Termin realizacji: 04.11.2017 – 11.03.2018

Liczba godzin: 150

Liczba osób: 12

Zrealizowane inne kursy – umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:

 1. Projektowanie w systemie AutoCAD

Termin realizacji: 03.12.2017 – 25.02.2018

Liczba godzin: 80

Liczba osób: 12

 1. Projektowanie w systemie CATIA
 • Termin realizacji: 20.01 – 12.05.2018

Liczba godzin: 40

Liczba osób: 12

 • Termin realizacji: 16 – 24.06.2018

Liczba godzin: 40

Liczba osób: 12

 1. Solid Works

Termin realizacji: 24.02 – 14.04.2018

Liczba godzin: 48

Liczba osób: 12

 1. Kurs podstaw rachunkowości

Termin realizacji: 03.03 – 09.06.2018

Liczba godzin: 92

Liczba osób: 12

 1. Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

Termin realizacji: 25.02 – 16.05.2018

Liczba godzin: 67

Liczba osób: 12

 1. Uprawnienia elektryczne SEP

Termin realizacji: 16.12 – 03.02.2018

Liczba godzin: 30

Liczba osób: 12

 1. Spawanie metodą TIG (141)

Termin realizacji: 20.01 – 18.03.2018

Liczba godzin: 103

Liczba osób: 12

 1. Spawanie metodą MAG (135)

Termin realizacji: 28.10 – 14.01.2018

Liczba godzin: 145

Liczba osób: 12

 1. Kurs dla technicznego personelu lotniczego

Termin realizacji: 25.11.2017 – 14.04.2018

Liczba godzin: 198

Liczba osób: 20