Rekrutacja w ramach projektu zostaje przedłużona !

Szczególnie zapraszamy do zapisu osoby powyżej 50 roku życia na kursy:

 • Uprawnienia elektryczne SEP
 • Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server
 • Kurs dla technicznego personelu lotniczego
 • Kurs podstaw rachunkowości
 • Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC
 • Projektowanie w systemie CATIA
 • Solid Works
 • Spawanie metodą MAG (135)
 • Tworzenie stron internetowych
 • Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych
 • Urządzenia sieciowe

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych szczególnie osób starszych i o niskich kwalifikacjach.

Zapisu można dokonać w Biurze Projektu lub poprzez formularz zgłoszeniowy